title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị
Thứ bảy, 17/03/2012, 17:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 192/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Hai Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và 22 thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số Bộ, ngành và lãnh đạo một số địa phương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng nội dung và đôn đốc, kiểm tra chất lượng, tiến độ xây dựng Đề án; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các cơ quan ở Trung ương và địa phương trong việc xây dựng Đề án. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xây dựng Đề án và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng Đề án.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Tổ Soạn thảo để giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm