title Thông tin chỉ đạo điều hành

Xây dựng Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội
Thứ ba, 12/03/2019, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thuộc Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP (giai đoạn 1).

Việc xây dựng Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND TP và các cơ quan có liên quan; đáp ứng yêu cầu thông tin cần thiết góp phần phục vụ công tác ra quyết định của lãnh đạo TP.

 

Theo kế hoạch, TP sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà TP quan tâm; hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm phục vụ xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà TP quan tâm; từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà TP quan tâm; ứng dụng công nghệ hiển thị hóa dữ liệu để trình bày kết quả từ các mô hình định lượng và thực hiện báo cáo độc lập theo chỉ đạo của lãnh đạo TP đối với việc xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, 5 năm của các cơ quan chức năng; thực hiện các hoạt động tư vấn khoa học đối với các nội dung trong khả năng thực tiễn và theo nhu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước; tham mưu thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực về mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng.

 

Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội là một phòng chuyên môn trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.

 

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa