title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Xây dựng phương án bầu cử, sẵn sàng phòng chống Covid-19
Thứ tư, 12/05/2021, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 11/5, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ 12 về báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới.

Về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, Ủy ban Bầu cử TPHCM, thông tin, toàn TPHCM có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, với 50 ứng cử viên. Đến nay, các quận – huyện, TP Thủ Đức tổ chức 23/110 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử ĐBQH với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử.

Đối với đại biểu HĐND TPHCM khóa X, toàn TPHCM có 32 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM với 158 ứng cử viên. Đến nay, đã tổ chức 26/177 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri. Ủy ban Bầu cử TPHCM đã triển khai thực hiện kế hoạch về tổ chức các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; tiếp tục hoàn thiện các phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

 

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Bầu cử TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động bầu cử trong tình hình vừa tập trung vận động, chuẩn bị bầu cử vừa phòng, chống dịch Covid-19. TP Thủ Đức, các quận, huyện chấp hành các quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo y tế phục vụ bầu cử. Xây dựng phương án phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi địa phương; đề cao cảnh giác không lơ là, chủ quan, sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống, mọi công việc.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ lưu ý, liên quan đến việc thông tin tuyên truyền để vận động cử tri của các ứng cử viên, cần xem xét cho phù hợp với quy định của pháp luật. Các địa phương cần có phương án lập tổ bầu cử dự phòng; bố trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu đảm bảo khoảng cách giữa các cử tri; chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời cho tình huống phát sinh. Đảm bảo phòng hộ cho tổ bầu cử và có phương án đảm bảo quyền bầu cử đối với những cử tri đang thực hiện cách ly.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp quán triệt cán bộ, công chức, người tham gia phục vụ bầu cử phải nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, rà soát lại việc chuẩn bị của công tác bầu cử; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan đến việc lập danh sách cử tri. Kiểm tra các nội dung yêu cầu về chuẩn bị, tổ chức bầu cử; tiếp tục tuyên truyền bầu cử để cử tri đi bầu đúng, đủ; có phương án đi bầu đảm bảo các yêu cầu phòng, dịch Covid -19.

Minh Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa