title Thông tin chỉ đạo điều hành

Xây dựng quận 7 trở thành đô thị thông minh, kiều mẫu
Thứ hai, 22/04/2019, 07:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2018, UBND TP đã yêu cầu UBND quận 7 tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong năm 2019.

Theo đó, UBND quận cần rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa V, Nghị quyết số 27-NQ/QU ngày 12/12/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 7, để đánh giá và làm rõ các chỉ tiêu thực hiện đạt trong năm 2019, các chỉ tiêu nào cần đẩy mạnh thực hiện đạt vào đầu năm 2020, phấn đấu không để chỉ tiêu nào không hoàn thành.

Về kinh tế, UBND quận cần đánh giá thế mạnh của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ chủ yếu đê xác định ngành công nghiệp trọng yếu, ngành dịch vụ chủ yếu của quận 7 nhằm khai thác thế mạnh của từng ngành; đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; tổ chức nghiên cứu, đánh giá quy mô, đặc thù cơ cấu từng ngành, từng lĩnh vực, sản phẩm chủ lực đặc thù trên địa bàn; đề ra giải pháp thích hợp trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm. Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, quận cần nẳm rõ số lượng doanh nghiệp đã giải thể, ngưng hoạt động để đánh giá một cách toàn diện đối với việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; thống kê số lượng trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, lượt khách đến/năm nhằm dự báo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, doanh nghiệp và các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh về du lịch, với mục tiêu phát triển dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của quận 7.

Về văn hóa - xã hội - giáo dục, quận cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, điều chỉnh chỉ tiêu khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa năm 2019 của quận tương ứng với chỉ tiêu của TP; triển khai tốt công tác xây dựng gia đình văn hóa tại các khu chung cư, phát triển kinh tế đồng thời chú ý đến bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá của dân tộc; quan tâm, đẩu tư cơ sở vật chất đủ tiện nghi để khai thác công năng của Trung tâm thể dục thể thao quận, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mang tầm quốc tế; xây dựng thêm trường học trên địa bàn quận, đặc biệt là mầm non và tiểu học để đảm bảo sỉ số học sinh/lớp đúng quy định; triển khai mô hình giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân; đẩy nhanh việc xây dựng Đường sách TP trên đường Nguyễn Đống Chi với nhiều hoạt động vãn hóa đọc phong phú, khoa học và đa dạng đáp ứng được nhiều thành phần đến tham gia, sinh hoạt, nhằm tích cực góp phần thúc đấy xây dựng “Văn hóa đọc” rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn quận và các quận, huyện lân cận.

Về cải cách hành chính, quận cần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá thực hiện Cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 54 của Quôc hội”. Đây là nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính; xác định đột phá về cải cách hành chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển quận, bám sát 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, hiệu quả cải cách hành chính lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả thực hiện cải cách hành chính của quận; triển khai xây dựng quận 7 trở thành đô thị thông minh, kiều mẫu trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực đô thị, với lợi thế và những tiềm năng đang có, quận 7 cần xác định việc xây dựng Đề án phát triển quận, cụ thể: xác định khu đô thị Phú Mỹ Hưng là đô thị kiểu mẫu, vùng lõi của quận, cần tiếp tục phát triển; quy hoạch các vùng phụ cận, điều chỉnh quy hoạch phù hợp nhằm triển khai thực hiện theo mục tiêu đề ra, xây dựng quận 7 thành quận đô thị phía Nam TP; xây dựng mô hình mẫu trong công tác quản lý chung cư hiệu quả, để nhân rộng mô hình, giới thiệu áp dụng rộng rãi cho TP.

Tin mới hơn
Tin đã đưa