title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Xây dựng Trà Vinh thành một trọng điểm phát triển kinh tế biển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Thứ hai, 25/04/2011, 17:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
Nội dung

 

Mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và là một trong những đầu mối phát triển dịch vụ du lịch, vận tải biển...đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Phấn đấu đến năm 2015, đưa Trà Vinh thoát khỏi tỉnh chậm phát triển và đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng. Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, coi đây là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.
Cụ thể, về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 14% thời kỳ 2011-2015 và đạt 15% thời kỳ 2016-2020; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh đạt khoảng 300 triệu USD vào năm 2015 và đạt khoảng 600 triệu USD vào năm 2020, hình thành một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
Về xã hội, giảm mức sinh bình quân hàng năm từ 0,2-0,3%, đến năm 2015, quy mô dân số khoảng 1,031 triệu người và đến năm 2020 khoảng 1,056 triệu người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm khoảng 2-3%, đến năm 2020, tỷ lệ này bằng mức bình quân của khu vực ĐBSCL.
Theo Quy hoạch, tỉnh Trà Vinh định hướng tổ chức không gian phát triển theo 3 tiểu vùng:
Tiểu vùng thành phố Trà Vinh và khu vực phụ cận phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; hình thành vùng chuyên canh lúa cao sản, vùng cây ăn quả tập trung; phát triển thành phố Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của Tỉnh; phát triển Khu công nghiệp Long Đức đáp ứng tốt nhu cầu các nhà đầu tư.
Tiểu vùng phù sa ngọt gồm toàn bộ các huyện: Cầu Kè, Càng Long, một phần các huyện: Tiểu Cần, Châu Thành. Tiểu vùng này chủ yếu phát triển về nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa cao sản, cây ăn quả, cây công nghiệp, ổn định diện tích đất trồng lúa, phát triển thủy sản nước ngọt.
Tiểu vùng phù sa nhiễm mặn được ngọt hóa và đất mặn ven biển bao gồm toàn bộ các huyện: Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và một phần các huyện: Tiểu Cần, Châu Thành. Đây là tiểu vùng phát triển có tính chất động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.
Tập trung xây dựng Khu kinh tế Định An thành một trong những trung tâm phát triển dịch vụ gắn cảng, công nghiệp và du lịch của vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.
Bên cạnh đó, tập trung cải tạo, mở rộng khơi luồng các tuyến đường thủy, xây dựng cảng đầu mối trung tâm khu vực trên bờ biển Duyên Hải và các cảng phục vụ theo quy hoạch gắn với khu kinh tế Định An. Đồng thời nâng cấp các tuyến quốc lộ 53, 54, 60 và các tuyến đường tỉnh 911, 912, 913, 914, 915, 915B trên địa bàn Tỉnh. Hoàn thiện các cầu Cổ Chiên, cầu Đại Ngãi.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm