title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Xem xét quy định nhà đầu tư mua đất để thực hiện dự án
Thứ năm, 25/08/2011, 23:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Đó là nội dung Tng cc Qun lý đt đai (B TN&MT) nêu ra trong đnh hướng sa đi Lut Đt đai, được đưa ra xin ý kiến ti hi tho “Thu hi đt, giao đt, cho thuê đt, chuyn mc đích s dng đt” do B TN&MT t chc ngày 21-7.

Theo đó, đi vi cơ chế nhà đu tư t tha thun nhn chuyn nhượng, s có hai phương án: B vic nhà đu tư t tha thun mua đt đ thc hin d án, thay vào đó Nhà nước thu hi đt; vn gi cơ chế nhà đu tư t tha thun mua đt nhưng b sung trường hp nhà đu tư mua được trên 80% din tích đt cho d án (hoc mua được đt ca trên 80% s ch s dng trong khu vc d án) thì Nhà nước ra quyết đnh thu hi đt còn li.

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sẽ có hai phương án: Đối với đất nông nghiệp, đất rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài thì không quy định thời hạn; đối với các loại đất trên giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn song dài hơn quy định hiện hành thì thời hạn này là 50 năm hoặc 99 năm.

Về hạn mức sử dụng đất, không quy định hạn mức mua đất nông nghiệp nhưng quy định về điều kiện được mua đất, tuy nhiên vẫn quy định hạn mức sử dụng đất đối với đất do Nhà nước giao như quy định hiện hành.

(Theo phapluattp.vn)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm