title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin hỏi về việc mua đất
Thứ tư, 10/10/2018, 21:41 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin hỏi về việc mua đất
Người gửi: Phạm thị thu Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1978
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Trần Văn Tùng
Trả lời: Trường hợp của bạn không thể nói là hợp pháp được bởi theo qui định việc chuyển và nhận quyền sử dụng đất phải được sự xác nhận của chính quyền. Có mấy vấn đề xảy ra khiến việc mua bán đất bằng giấy viết tay trở thành vô hiệu: - Đất này có phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người bán không? Ví dụ nếu người bán cứ chỉ bừa một lô đất nào đó nói là của họ rồi bán cho bạn thì bạn có mua không? - Đất bán cho bạn mục đích sử dụng là gì? nếu là đất nông nghiệp, lâm nghiệp thi trong thời điểm này không được chuyển quyền sử dụng đất, không được chuyển mục đích sử dụng đất ... - Nếu đất chuyển nhượng là đất thuộc diện qui hoạch cho dự án nào đó thì lại càng không cho phép chuyển nhượng Để cụ thể hơn bạn nên liên hệ UBND xã, phường nơi có lô đất chuyển nhượng đó đế xin làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất,. Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ địa chính xã sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5960