title Thông báo của UBND TP

Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 4/2019
Thứ năm, 16/05/2019, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để bảo đảm tính pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xét khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể và cá nhân, Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Thành phố đối với các tập thể và cá nhân sau:

Ý kiến của nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: hcmcityweb.ubnd@tphcm.gov.vn

Tin mới hơn
Tin đã đưa