title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Dự án khu nhà ở khu vực Đông nam, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Thứ năm, 13/04/2023, 14:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Dự án khu nhà ở khu vực Đông nam, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Dự án khu nhà ở khu vực Đông nam, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.

(Xem toàn văn)

Tin mới hơn
Tin đã đưa