title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về Khu nhà ở phường Bình Chiểu (Bình Chiểu 1 15.7 ha) Thành phố Thủ Đức
Thứ sáu, 17/02/2023, 14:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyến sở hữu nhà ở và tái sản khác gắn liền với đất Khu nhà ở phường Bình Chiểu (Bình Chiểu 1 15.7 ha) Thành phố Thủ Đức.

 

Xem nội dung chi tiết

Tin mới hơn
Tin đã đưa