title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư
Thứ sáu, 17/02/2023, 14:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư.

 

Xem toàn văn nội dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa