title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về Khu nhà ở phường Phước Long B, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức) của Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền
Thứ sáu, 17/02/2023, 14:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu nhà ở phường Phước Long B, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) của Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền.

 

Xem toàn văn nội dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa