title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ý kiến thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Hòa, Phường 13, quận Bình Thạnh
Thứ tư, 18/04/2018, 15:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận được Tờ trình số 133/TTr-UBND-QLĐT ngày 11/01/2018 (đến Sở ngày 01/02/2018) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đề nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư Bình Hòa, Phường 13, quận Bình Thạnh.
Nội dung


Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến như sau:


- Đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng và pháp lý quy hoạch đã phê duyệt tại khu vực lập nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu, từ đó xác định sơ bộ các nội dung điều chỉnh (về quy mô dân số; về đất đai; nhu cầu hạ tầng kỹ thuật đô thị; các dự án đầu tư xây dựng; các nội dung khác không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay, v.v.) để hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định. Lưu ý: cần cập nhật đầy đủ các pháp lý điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.


- Đối với bản vẽ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy nền bản đồ hiện trạng địa chính (thay vì nền bản đồ địa hình theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng) chưa được cập nhật đầy đủ các lớp thông tin, đặc biệt là hệ thống giao thông, vật kiến trúc, các dự án đầu tư đã xây dựng, v.v. nên chưa đáp ứng được các quy định về nội dung và độ chính xác, chưa phản ảnh đầy đủ, trung thực hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm hiện nay; chưa đủ cơ sở để xác định chính xác quy mô diện tích khu vực quy hoạch (theo Thuyết minh tổng hợp của nhiệm vụ quy hoạch nêu quy mô diện tích quy hoạch điều chỉnh giảm là   "do điều chỉnh khớp nối ranh theo mép bờ cao sông rạch và các dự án lân cận") và các nội dung điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cập nhật lại nền bản đồ hiện trạng địa chính phù hợp hoặc tổ chức lập bản đồ hiện trạng địa chính tỷ lệ 1/2000 đối với Khu dân cư Bình Hòa, Phường 13, quận Bình Thạnh (trong trường hợp chưa có bản đồ nền hiện trạng địa chính phù hợp) nhằm phục vụ cho công tác quản lý về quy hoạch xây dựng, công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Hòa, Phường 13, quận Bình Thạnh.
 

Theo Sở QHKT

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm