title CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát. (31/10/2021)
Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát. Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghệ cao
Nghiên cứu chế tạo máy CNC và công nghệ 3D (31/10/2021)
Nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC, công nghệ 3D tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.
Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng hệ thống máy gieo trồng và thu hoạch đậu phộng phục vụ quy trình canh tác phổ biến tại tỉnh phía Nam (31/10/2020)
Các chương trình, đề tài ngiệm thu năm 2015 (15/04/2016)
Các chương trình, đề tài nghiệm thu năm 2014 (15/04/2016)
Xem theo ngày:
Xem