Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

“Đối thoại cùng chính quyền TP", Lắng nghe và trao đổi”: Nội dung phải đi vào 7 chương trình đột phá (03/06/2019)
“Chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” sẽ được tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng”.
Đề án đô thị thông minh: Đến cuối tháng 11 phải trở thành hiện thực với người dân (13/05/2019)
(HCM CityWeb)- Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” do UBND Thành phố tổ chức vào sáng 12/5.
Xem theo ngày:
Tìm