Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đề án đô thị thông minh: Đến cuối tháng 11 phải trở thành hiện thực với người dân (13/05/2019)
(HCM CityWeb)- Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” do UBND Thành phố tổ chức vào sáng 12/5.
Xem theo ngày:
Tìm