Nội dung với 40580_Chuyên mục Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân times .

title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo cho ông Hà Văn Hựu (30/09/2021)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo cho ông Hà Văn Hựu, sinh năm 1979; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 412/20A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 đến nay.
Trả lời thông tin phản ánh của ông Nguyễn Văn Thủy (27/08/2021)
Trả lời thông tin phản ánh của ông Nguyễn Văn Thủy
Tòa án nhân dân Quận 4 thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Đức Cường (15/06/2021)
Tòa án nhân dân Quận 4 thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1957; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 322/12/6 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4.
Tòa án nhân dân Quận 1 thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Ri, ông Lê Văn Phương (15/06/2021)
Tòa án nhân dân Quận 1 thông báo tìm kiếm: 1.Bà Lê Thị Ri, sinh năm 1922; địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 553/76 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1. Bà Ri vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3/2010.
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm ông Hà Văn Hựu (14/06/2021)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm ông Hà Văn Hựu, sinh năm 1979; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 412/20A Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh; Ông Hựu vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010.
Xem theo ngày:
Tìm