Nội dung với 40580_Chuyên mục Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân times .

title Trả lời yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm ông Hà Văn Hựu (14/06/2021)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm ông Hà Văn Hựu, sinh năm 1979; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 412/20A Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh; Ông Hựu vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010.
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo cho bà Ngô Thị Cưu (14/06/2021)
Tòa án nhân dân quận Tân Phú thông báo tìm kiếm ông Lương Nguyên Kha (14/06/2021)
Tòa án nhân dân quận Tân Phú thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Lương Nguyên Kha, sinh năm 1975; nơi cư trú cuối cùng: 268 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.
Tòa án nhân dân TPHCM thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Ngọc Thủy Cúc (14/06/2021)
Tòa án nhân dân TPHCM thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Ngọc Thủy Cúc, sinh ngày 27/10/1983; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: số 21C Nơ Trang Long (nay là 10/76/4 Hoàng Hoa Thám), Phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM;
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm bà Lưu Ngọc Tuyền (11/06/2021)
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh thông báo tìm kiếm bà Lưu Ngọc Tuyền, sinh năm 1977; Nơi cư trú cuối cùng: 346/19/13 Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm