Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (18/05/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo về kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020.
Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên (18/05/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 19/5, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Cục công tác phía Nam - Bộ Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức Hội thảo Khoa học “Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên”.
Văn phòng UBND TP tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 10 thủ tục hành chính (17/05/2022)
(HCM CityWeb) – Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND của UBND TPHCM về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày”, Văn phòng UBND TP chọn 10 TTHC để đăng ký thực hiện Tháng hành động.
Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TPHCM năm 2022 (16/05/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan tại TPHCM.
Ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM đến năm 2025 (14/05/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM đến năm 2025.
Xem theo ngày:
Tìm