Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố 15 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 13 thủ tục hành chính mới và 2 thủ tục hành chính sửa đổi.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong một ngày làm việc thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc đối với Thủ tục Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao đã được tái cấu trúc.
Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (09/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP trong lĩnh vực thủy lợi (08/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP trong lĩnh vực thủy lợi.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong một ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (07/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp đã được tái cấu trúc.
Xem theo ngày:
Tìm