Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

TPHCM công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường (18/08/2022)
(HCM CityWeb) - Chiều 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM tổ chức họp báo công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường” nhằm thúc đẩy chương trình chuyển đổi số của thành phố.
Phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về tiếp tục thực hiện tiếp và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày.
Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn (16/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Quy hoạch – Kiến trúc ttiếp tục phát huy và duy trì việc giải quyết hồ sơ trong ngày (16/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT).
Xem theo ngày:
Tìm