Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công an TPHCM thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính (18/06/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Kế hoạch của UBND TPHCM về tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, từ ngày 21/6 đến 27/6/2021, Công an TPHCM sẽ tổ chức thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của Công an Thành phố.
Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 (17/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”.
Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 (03/06/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (02/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM (25/05/2021)
(HCM CityWeb) – Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TPHCM trong thời gian tới, Sở Tư pháp TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định có liên quan, tạo mọi điều kiện hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thực hiện nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, qua đó giúp tăng số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhóm TTHC liên thông.
Xem theo ngày:
Tìm