Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Văn phòng UBND TP tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 (14/05/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng về tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiêm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong phạm vi công việc đảm nhiệm, đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của Văn phòng.
Văn phòng UBND TP phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 (14/05/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021 nhằm tập trung các giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND TP  và Chương trình công tác năm của Văn phòng UBND TP.
Phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025 (12/05/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Triển khai thực hiện Đề án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn TPHCM (12/05/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn TPHCM - Tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình.
Tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ đề năm 2021 (12/05/2021)
(HCM CityWeb) – Phát biểu chỉ đạo phiên họp trực tuyến về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách TPHCM tháng 4, 4 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung quyết liệt, chủ động cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.
Xem theo ngày:
Tìm