Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI TPHCM năm 2022 (29/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM (28/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 2/3/2022.
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TP (26/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TPHCM.
Khai mạc Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 chủ đề “Kinh tế số - Xã hội số” (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 25/11, Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 - năm 2022 Chủ đề “Kinh tế số - Xã hội số”, do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ cùng sự đồng hành của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF tổ chức, đã khai mạc tại TPHCM.
Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số của TPHCM trong lĩnh vực năng lượng, giai đoạn 2022 - 2025 (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số của TPHCM, giai đoạn 2022 - 2025 trong lĩnh vực năng lượng.
Xem theo ngày:
Tìm