Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố danh mục TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 43 thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương gồm 39 thủ tục hành chính sửa đổi và 4 thủ tục hành chính bãi bỏ.
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC, tên tiếng anh là PAR Index) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TPHCM.
Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện năm 2021.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm 2 thủ tục hành chính mới, 3 thủ tục hành chính sửa đổi và 1 thủ tục hành chính bãi bỏ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
Xem theo ngày:
Tìm