Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (17/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ mới, 3 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung, 1 quy trình nội bộ thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Văn phòng UBND TP đề xuất bãi bỏ 279 thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 (14/01/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM (Văn phòng) đã có báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) không phát sinh hồ sơ năm 2018-2021 trên địa bàn TP. Phạm vi rà soát là tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn TP.
Cập nhật, đồng bộ thông tin, dữ liệu TTHC, trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến (12/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản giao Văn phòng UBND TP xây dựng hoàn thiện đưa vào vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) triển khai tại các cơ quan, đơn vị tiếp nhận xử lý và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.
Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (12/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 25 thủ tục hành chính các lĩnh vực Dược, mỹ phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh; Y Dược học cổ truyền; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (10/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
Xem theo ngày:
Tìm