Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (20/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 41 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (20/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN-PTNT (17/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 2 thủ tục hành chính thay thế và 1 thủ tục hành chính bãi bỏ (do được thay thế).
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (17/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Bãi bỏ 13 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (16/09/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xem theo ngày:
Tìm