Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (08/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; 13 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải.
Kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM (07/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.
Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC lĩnh vực y tế (05/10/2021)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Xem theo ngày:
Tìm