Nội dung với 40580_Chuyên mục 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm times .

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Công bố 2 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (05/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (05/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương đã được tái cấu trúc.
Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM năm 2022 (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM năm 2022.
Thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá.
Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM (01/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm