Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023 (31/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có chỉ đạo về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.
Bãi bỏ các quyết định của UBND TPHCM (31/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây:
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 (31/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022.
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (30/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM.
Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (30/01/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Xem theo ngày:
Tìm