Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP (27/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-2024.
Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập 2023 (27/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2023 – Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030” từ năm 2023 đến năm 2025 (27/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” từ năm 2023 đến năm 2025.
Ban hành Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023-2030 (27/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023-2030.
Triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 (25/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố.
Xem theo ngày:
Tìm