Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (07/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành TP; UBND Thủ Đức, quận, huyện tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn TP.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ nay đến cuối năm (07/10/2022)
(HCM CityWeb) – Nhằm đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nay đến cuối năm, UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng và cập nhât chi tiết tiến độ thực hiện giải ngân vốn của từng dự án đã được giao từ nay đến cuối năm bám sát theo từng quy trình thủ tục thực hiện dự án để đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ và nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (05/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TP đến năm 2030 (05/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030.
Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (không sử dụng Ngân sách Thành phố) cho đến khi hoàn tất các thủ tục và triển khai chính thức hệ thống thu soát vé tự động theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.
Xem theo ngày:
Tìm