Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện (01/03/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Bưu điện Thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP và UBND các cấp tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TPHCM (26/02/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
Cho phép một số cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại (26/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND TP liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Từ ngày 1/3: Học sinh, sinh viên, học viên TP quay lại trường học tập (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP quay lại trường để học tập từ ngày 1/3/2021.
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
Xem theo ngày:
Tìm