Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM (11/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề   (11/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.
Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 (11/01/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022.
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2022 (06/01/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực (05/01/2022)
(HCM CityWeb) – Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian tới trên địa bàn TPHCM, UBND TPHCM chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tập trung, tăng tốc đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Xem theo ngày:
Tìm