Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Từ ngày 1/3: Học sinh, sinh viên, học viên TP quay lại trường học tập (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP quay lại trường để học tập từ ngày 1/3/2021.
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM.
Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TPHCM (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TPHCM.
Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số; cung cấp giải pháp thông minh cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.
Xem theo ngày:
Tìm