Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM đạt cấp độ 2 trong kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 (28/11/2021)
(HCM CityWeb) – Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 27/11, UBND TPHCM đã thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP xét theo báo cáo của Sở Y tế TP.
Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM ngang tầm khu vực (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2021.
Xây dựng “Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức” (26/11/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch xây dựng “Đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức” nhằm cụ thể hóa các bước triển khai xây dựng Đề án, làm cơ sở phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo ngành, lĩnh vực quản lý; yêu cầu cụ thể về sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ được giao.
Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TPHCM giải “Hoa sen vàng” lần thứ V - năm 2021 (26/11/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã cho phép Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa TP tổ chức thực hiện Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TPHCM giải “Hoa sen vàng” lần thứ V - năm 2021.
Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113-114-115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại TPHCM (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113-114-115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm