Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM (28/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM.
Tiếp tục đẩy mạnh Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 (28/06/2022)
(HCM CityWeb) – Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường triển khai Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn tất trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành TP, tổ chức chính trị - xã hội TP, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan báo, đài trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện Chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19; chủ động phối hợp và triển khai quyết liệt, đồng loạt để vận động mọi người dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Tổ chức tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi (28/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bắt đầu ngay trong Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19; giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn và đảm bảo vắc xin cho các địa phương để tổ chức tiêm cho trẻ.
Phối hợp triển khai Quyết định số 1155 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (28/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành TP’ Bảo hiểm xã hội TP; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022 (27/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022.
Xem theo ngày:
Tìm