Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TPHCM (26/02/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định về bổ sung phân công công tác đối với Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
Cho phép một số cơ sở kinh doanh được hoạt động trở lại (26/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND TP liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Từ ngày 1/3: Học sinh, sinh viên, học viên TP quay lại trường học tập (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP quay lại trường để học tập từ ngày 1/3/2021.
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM (24/02/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm