Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

TPHCM mời gọi đầu tư xây dựng 3 trung tâm logistics (15/10/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kế hoạch tổng thể phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng (14/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng trên địa bàn TP.
Thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đi và đến TPHCM (13/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đi và đến TPHCM theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 về ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Xem theo ngày:
Tìm