Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TPHCM (09/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn TPHCM nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; phát huy ý thức tự giác, tự lực, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn TP.
Phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 (08/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.
Thành lập Tạp chí Du lịch TPHCM (08/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định thành lập Tạp chí Du lịch TPHCM thuộc UBND TP trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch TPHCM thuộc Sở Du lịch TP.
Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 (08/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn TPHCM.
Thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM năm 2021-2022 (08/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TPHCM; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh Covid-19 nhằm chủ động, đảm bảo cung cầu các mặt hàng dược phẩm thiết yếu, ổn định giá cả, kể cả khi dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên cả nước và trên địa bàn TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm