Nội dung với 40580_Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Các cơ quan, đơn vị tăng cường hệ thống phòng dịch và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch (16/06/2021)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 14/6/2021.
Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi (16/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Củ Chi trực thuộc Sở Y tế.
Ban hành Chương trình Khuyến công TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 (16/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định ban hành Chương trình Khuyến công TPHCM giai đoạn 2021 – 2025 nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất sạch hơn.
Thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 (16/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 nhằm xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể mà các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cần tập trung, chủ động triển khai thực hiện theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án.
Thúc đẩy quan hệ với các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam (15/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy quan hệ giữa TP HCM với các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của TPHCM năm 2021.
Xem theo ngày:
Tìm