Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM (01/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM.
Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2030” (30/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030”.
Thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP (30/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (29/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành TP, UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.
Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI TPHCM năm 2022 (29/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Xem theo ngày:
Tìm