Nội dung với Chuyên mục phụ Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (05/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TP đến năm 2030 (05/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030.
Tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt (không sử dụng Ngân sách Thành phố) cho đến khi hoàn tất các thủ tục và triển khai chính thức hệ thống thu soát vé tự động theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.
Phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM đã được Đại hội Đại biểu Hội Ngành nghề nông nghiệp TPHCM nhiệm kỳ I (2022-2027) thông qua ngày 30/7/2022.
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM (04/10/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM được Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Cơ khí – điện TPHCM nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) thông qua ngày 22/6/2022.
Xem theo ngày:
Tìm