Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa (26/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn TPHCM.
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TP (26/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TPHCM.
Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số của TPHCM trong lĩnh vực năng lượng, giai đoạn 2022 - 2025 (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số của TPHCM, giai đoạn 2022 - 2025 trong lĩnh vực năng lượng.
Phê duyệt 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ mới, 3 quy trình nội bộ thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công bố 5 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
Xem theo ngày:
Tìm