Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số hoạt động lễ hội, sự kiện tiêu biểu năm 2023 tại TP (01/04/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 2020 - 2030”, năm 2023.
Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (01/04/2023)
(HCM CityWeb) – Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM đã xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm.
Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết (31/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết (SXH).
Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (31/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các Sở, ngành TP; UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg).
Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP (31/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2023.
Xem theo ngày:
Tìm