Nội dung với 40580_Chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành times .

title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TPHCM đến năm 2025 (09/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TPHCM đến năm 2025.
Thúc đẩy hoạt động Đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM (09/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy hoạt động Đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM giai đoạn 2022-2025.
Giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Khu chế xuất Linh Trung 2 trực thuộc UBND TP Thủ Đức (09/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định giải thể Cơ sở thu đung, điều trị COVID-19 tại Khu chế xuất Linh Trung 2 trực thuộc UBND TP Thủ Đức (được thành lập tại Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND TP) kể từ ngày 01/7/2022.
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29 của Chính phủ (08/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Kiến nghị xem xét lại kết quả 6 nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật truyền thống không được danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (08/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần 10 và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét lại kết quả đối với 6 nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu nghệ thuật truyền thống có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 10.
Xem theo ngày:
Tìm