Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo TP gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân (08/01/2022)
(HCM CityWeb) - Sáng 7/1, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2021.
Tổ chức triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực TPHCM (09/12/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận cho phép tổ chức triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực TPHCM.
Kế hoạch triển khai chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Kinh tế trang trại đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp TPHCM (07/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại trên địa bàn TP.
Huyện Bình Chánh đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/06/2021)
(HCM CityWeb) - Huyện Bình Chánh đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND TPHCM thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã được các Sở ngành TP tổ chức đánh giá và công nhận đạt tiêu chí theo quy định và UBND TP tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP để hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Xem theo ngày:
Tìm