Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Huyện Bình Chánh đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/06/2021)
(HCM CityWeb) - Huyện Bình Chánh đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND TPHCM thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã được các Sở ngành TP tổ chức đánh giá và công nhận đạt tiêu chí theo quy định và UBND TP tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP để hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Lấy ý kiến của Nhân dân về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh đến năm 2020 (17/06/2021)
Lấy ý kiến của Nhân dân về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh đến năm 2020
Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 (17/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”.
Huyện Cần Giờ bước vào giai đoạn phát triển mới (27/04/2021)
(HCM CityWeb)- Sáng 27/4, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM.
Huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (20/04/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ, TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã đảo thuộc TPHCM.
Xem theo ngày:
Tìm