Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 (25/03/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố.
Ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” (13/03/2023)
(HCM CityWeb) – Ngày 12/3, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023 và chọn Huyện Củ Chi là đơn vị điểm thực hiện Ngày hội Chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới (28/02/2023)
Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới (11/02/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM triển khai công tác năm 2023 (05/01/2023)
(HCM CityWeb) – Ngày 4/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
Xem theo ngày:
Tìm