Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022 (27/06/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TPHCM năm 2022.
Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản gắn với phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại và chương trình xây dựng nông thôn mới (12/05/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM.
Huyện Bình Chánh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (30/04/2022)
Sáng 29/4, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; công bố sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TPHCM năm 2021 và huyện Bình Chánh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
29/4: Tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công bố sản phẩm OCOP TPHCM năm 2021 (25/04/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công bố sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TPHCM năm 2021.
Triển khai thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (22/04/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 21/4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tham dự tại điểm cầu TPHCM có lãnh đạo UBND TP và các đơn vị liên quan.
Xem theo ngày:
Tìm