Nội dung với 40580_Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới times .

title Xây dựng nông thôn mới

Cần Giờ tiến hành các thủ tục để được công nhận huyện nông thôn mới trong tháng 11/2020 (24/10/2020)
(HCM CityWeb) - Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, nằm về phía Đông Nam, nằm giữa 2 cửa sông chính là sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp. Diện tích tự nhiên của huyện là 70.421,58 ha. Toàn huyện có 6 xã và 1 thị trấn với 18.251 hộ dân, 74.693 nhân khẩu, mật độ dân cư thưa và phân bố không đều theo địa bàn hành chính xã.
Khảo sát thực tế tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn nâng chất tại Cần Giờ (06/10/2020)
Chiều 5/10, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn nâng chất trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 (18/09/2020)
(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, dự kiến đến cuối năm 2020, 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (03/09/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Phấn đấu đạt 100% các xã vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao (31/08/2020)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP sẽ tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện mới; thông tin, tuyên truyền về xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình.
Xem theo ngày:
Tìm