title VĂN BẢN 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ

title Văn bản 6 chương trình đột phá

Giảm ngập nước
Thứ hai, 13/08/2012, 21:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về
Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015
(Ban hành kèm theo quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)
 
Đơn vị thường trực phụ trách:     Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước.
10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1
Điện thoại: (84.8) 35 267 498 – Fax: (84.8) 35 265 354
Website : www.ttcn.hochiminhcity.gov.vn
 
I. MỤC TIÊU
Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm thành phố (khoảng 100km2); kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh điểm ngập mới trên 5 vùng còn lại (khoảng 580km2); giai đoạn 2016 - 2020, giải quyết cơ bản ngập nước do mưa tại 5 lưu vực ngoại vi và phần diện tích còn lại của thành phố.
 
II. MỘT SỐ NHÓM CÔNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN CHỐNG NGẬP NƯỚC (Chi tiết xim xem website của Trung tâm điều hành chống ngập – phía trên)
1. Các chương trình, công trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015.
Bao gồm 20 chương trình, công trình giảm ngập nước, trong đó có 8 chương trình Trung tâm chống ngập là cơ quan chủ trì thực hiện:
Quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp (1), lập thiết kế, xây dựng 1 số hồ điều tiết tại Khu Thủ Thiêm (quận 2), dô thị Tây Bắc (Củ Chi), Bình Chánh, quận 12 để rút kinh nghiệm về kỹ thuật (2).
 2. Cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước giai đoạn 2011 - 2015
2.1 Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước
a.     Lưu vực trung tâm
b.     Lưu vực vùng Tây
c.      Lưu vực vùng Bắc
d.     Lưu vực vùng Đông Nam
e.      Lưu vực vùng Đông Bắc
f.       Lưu vực vùng Nam
 
2.2  Xây dựng mới hệ thống thoát nước
a.      Lưu vực vùng trung tâm: gồm 5 tuyến đường.
b.     Lưu vực vùng Tây: gồm 6 tuyến đường.
c.      Lưu vực vùng Bắc: gồm 14 tuyến đường.
d.     Lưu vực vùng Đông Nam: gồm 12 tuyến đường.
e.      Lưu vực vùng Đông Bắc: gồm 5 tuyến đường.
f.       Lưu vực vùng Nam: gồm 6 tuyến đường.
 
3. Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải
-         Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh
-         Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh
-         Dự án cải thiện hệ thống thoát nước lưu vực Tân Hóa Lò Gốm
-         Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến cát - Rạch Nước Lên 
 
4. Nhóm các dự án kiểm soát triều thuộc quyết định 1547 của thủ tướng chính phủ: bao gồm 16 dự án (chi tiết xem website)
 
5. Danh mục nạo vét các kênh rạch
-         Các kênh rạch đang thi công: gồm 3 tuyến kênh.
-         Các kênh rạch đã có dự án đầu tư: gồm 6 kênh rạch.
-         Các kênh, rạch đang lập dự án đầu tư: gồm 22 kênh rạch.
-         Các kênh rạch chưa có dự án đầu tư: gồm 37 kênh rạch.
 
6.     Chương trình – hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực (Trung tâm chống ngập là cơ quan chủ trì thực hiện)
-         Hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu: 5 chương trình
-         Đào tạo nguồn nhân lực: 2 chương trình
 
Số lượng lượt xem: 1890