title VĂN BẢN 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ

title Văn bản 6 chương trình đột phá

Giảm ô nhiễm môi trường
Thứ hai, 13/08/2012, 21:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình
Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 -2015.
(Ban hành kèm theo quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)
 
Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Tài nguyên và Môi trường
63 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 84-8-38293661
Website: www.donre.hochiminhcity.gov.vn
MỤC TIÊU:
Tập trung kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại; khắc phục những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng; tăng diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên…, nhất là khu vực trung tâm thành phố; xây dựng thành phố xanh, sạch, có môi trường sống tốt; phục hồi các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
 
CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
 Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Lĩnh vực bảo vệ môi trường:
+ Có 80% - 90% cơ sở sản xuất, dịch vụ, thương mại trên địa bàn có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường; có nơi lưu chứa chất thải và ký kết hợp đồng với đơn vị chuyên ngành thu gom, xử lý chất thải đúng quy định.
+ Có 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
+ Có 90% khu đô thị mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 50% khu đô thị hiện hữu có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
+ Giảm thiểu 80% mức độ ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nội thành; 60% mức độ ô nhiễm khu vực ngoại thành.
+ Giảm thiểu 70% mức độ ô nhiễm không khí, tiếng ồn do sản xuất; 50% ô nhiễm không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông - vận tải.
+ Có 100% người dân thành phố được phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trưởng.
- Lĩnh vực quản lý chất thải rắn: Lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế, trong đó có phân loại, tái chế và sử dụng; xử lý chất thải rắn làm compost 40%, phân loại tái chế 10%, đốt phát điện 10%, chôn lấp hợp vệ sinh 40% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị.
 
MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI (chi tiết xem website của sở Tài nguyên và Môi trường – phía trên):
  1. Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại.
  2. Dự án bãi chôn lấp chất thải nguy hại.
  3. Dự án bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt dự phòng.
  4. Xây dựng các khu tái chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại các khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (Củ Chi), Đa Phước (Bình Chánh) và Thủ Thừa (Long An).
  5. Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư xử lý chất thải sinh hoạt và nguy hại theo quy hoạch.
  6. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất 1.000 tấn/ngày. Công nghệ tái chế, làm phân hữu cơ vi sinh.
  7. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500 tấn/ngày. Công nghệ tái chế, làm phân hữu cơ vi sinh.
  8. Dự án nhà máy đốt rác phát điện, công suất 1500 - 2.000 tấn/ngày.
  9. Xây dựng đường giao thông từ Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước đến Quốc lộ 50.
  10. Chương trình phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố.
Số lượng lượt xem: 2143